avatar Re:Creators
Bluray tập 02->05
- Meteora~ Meteora~ Meteora~ ~^^~

avatar Re:Creators
Bluray tập 01
- Muốn ôn lại đấng quyền năng chưa ~^^~

avatar Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai
Tập 12 END: Ao-chan hông thể học nổi
- Phát hiện đệ tử của Love Lab, tập hun với gối ôm ~^^~

avatar Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai
Tập 11: Ao-chan hông thể bận cái quần lót dâm tục đó được
- Ô cha~ ~^^~

avatar Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai
Tập 10: Bố hổng giúp được gì cả
- Đực ra phiên bản nữ ~^^~

avatar Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai
Tập 09: Ao-chan không thể ngừng ảo tưởng được
- Bóp là phải đúng chỗ nghe chưa ~^^~

Olshiro Chatbox Admin login