← Quay lại trang chủ

Quân pháp olshiro

Dưới đây là bộ quân pháp áp dụng và cập nhật mới nhất của olshiro.
Toàn bộ tướng lĩnh, chiến binh trong lâu đài có bổn phận phải chấp hành.

1. Quy chuẩn khi làm TV-series mùa mới:

- Mặc định đăng Hardsub phục vụ nhiều mục đích, và 1080p nếu có thể.
- Hãy trên tư tưởng phải làm xong ngay hoặc chậm nhất 2 ngày sau khi có engsub.
- Hiện tại, ngoài link download, cần upload thêm bản xem Online kèm theo.
- Cấm đăng tập 3 khi chưa xong lời OP ED.
- Cảnh báo khi delay 2 tuần và bị buộc xóa topic khi sang tuần thứ 3.

2. Quy chuẩn khi Remake Bluray:

- Mặc định đăng Softsub 1080p, Softsub 720p, Hardsub 1080p (cấu hình phục vụ cắm lên TV).
- Bất kể bản nào cũng bao gồm cả OP ED, Typeset tốt, Chapter!
- Chỉ được remake khi đã có toàn bộ Raw trong máy.
- Cấm ngắt quãng khi bắt đầu Remake, trên hình thức cảnh báo khi delay 2 tuần và bị buộc xóa topic khi sang tuần thứ 3.
- Chỉ check chính tả và thêm lời OP ED (nếu cần) khi Remake từ Fansub khác, chỉ để cụm RemakeBySomeone phía sau tên file, và xóa topic khi họ phản đối.

3. Quy chuẩn hành xử:

- Một khi đã là tướng lĩnh, chiến binh trong lâu đài, tất cả phải trên tinh thần đóng góp và hãnh diện.
- Không ba hoa cái miệng, lấy hành động để thể hiện.
- Cấm các thái độ tự cao, động chạm, tham chiến vào các tranh chấp bên ngoài.
- Tuân lệnh tuyệt đối các vị tướng lĩnh. Xem thường, chia rẻ, chống lệnh tướng lĩnh sẽ bị đuổi.
- Mọi sự chiêu mộ chiến binh mới phải được các tướng lĩnh thông qua.

Cập nhật ngày 18.1.2018