Azur Lane: Queen's Orders Bg

Azur Lane: Queen's Orders Vietsub

BacDau
PJ LEADER
project leader avatar
Series Anime, BD Completed
Nội dung: Việc làm thường nhật của Nữ Hoàng
Ngày chiếu: 07/07/2023
Tiến độ: 02 / 02
Các tập phụ: OVA
Thời lượng: 24
Studio: Yostar Pictures
Thể loại: Sci-Fi, Slice of Life
Hỗ trợ: Sói yêu, Khoamoe
avatar
0
1
Pass: olshiro
Fb comment